Prywatny detektyw Poznań

Zawód prywatnego detektywa to wymagająca, ale jednocześnie bardzo satysfakcjonująca praca. Związana jest z licznymi wyrzeczeniami, jednak pełna jest także ciekawych wyzwań, które kształtują nasz umysł i osobowość. Niestety nie każdy może wykonywać pracę prywatnego detektywa, która często wymaga dobrej kondycji fizycznej, jak i dużej odporności psychicznej. Kto sprawdzi się w tej roli i komu taki zawód przyniesie satysfakcję?

Prywatny detektyw Poznań – gotowość w każdej chwili

Prywatny detektyw musi być przygotowany na każdą sytuację i nieprzewidywalne zmiany, jakie mogą pojawić się podczas wykonywania zlecenia. Nawet z pozoru proste zadanie, zwykła obserwacja danej osoby czy nieruchomości może stać się czynnością wymagającą odpowiednich umiejętności. Prywatny detektyw powinien zatem umieć szybko przyzwyczajać się do nowych sytuacji i czasami działać instynktownie. Wśród cech pożądanych w tym zawodzie można wskazać cierpliwość oraz łatwość w analizowaniu faktów. Niekiedy zlecenie polega na wspomnianej wcześniej obserwacji, która potrafi trwać wiele godzin, dni, a nawet tygodni. W tym czasie prywatny detektyw ma za zadanie zebrać wystarczający materiał dowodowy dla zleceniodawcy. Często jest to czynność monotonna, dlatego duża cierpliwość jest bardzo cenioną zaletą.

Jasność umysłu – prywatny detektyw Poznań

Niekiedy w trakcie zdobywania potrzebnych informacji, ich natłok może spowodować mętlik w głowie i zagubienie. Dlatego prywatny detektyw powinien odpowiednio łączyć ze sobą fakty, analizować je oraz wyciągać prawidłowe wnioski. Każde zlecenie jest inne, zależne od relacji konkretnych osób, sytuacji rodzinnych czy innych czynników wpływających na dany przypadek. Dochodzenie do prawdy może zająć sporo czasu i wymagać dużych pokładów energii. Dobry prywatny detektyw jest w stanie rozwikłać nawet najbardziej skomplikowaną sprawę, która wydaje się być nie do rozwiązania.

Prywatny detektyw Poznań – zaufanie oraz pewność

Dobrze wykonane zadanie to jedno, a podejście do klienta to drugie. Prywatny detektyw, aby zrealizować dane zlecenie musi mieć dostęp do ważnych informacji z życia zleceniodawców. Dlatego na tym stanowisku powinna znaleźć się osoba godna zaufania, pewna, która nie powierzy nikomu naszych sekretów. Dodatkowo cenna jest empatia oraz pomoc psychologiczna, która przydaje się np. w sytuacjach, gdy zleceniodawca odkrywa bolesną prawdę.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że decyzja o wynajęciu detektywa nie należy do najłatwiejszych. Z jednej strony nie chcą Państwo zostać posądzeni o brak zaufania i podejrzliwość, z drugiej – istnieje obawa, że przypuszczenia dotyczące współpracownika czy małżonka zostaną potwierdzone. Prosimy jednak pamiętać, że profesjonalny prywatny detektyw zachowuje pełną dyskrecję podczas pracy, do czego zobowiązuje go Ustawa o ochronie danych osobowych i Ustawa o usługach detektywistycznych. W myśl przepisów wszelkie informacje zdobyte przez biuro detektywistyczne nie mogą zostać przekazane osobom postronnym – dotyczy to m.in. nagrań filmowych, zdjęć czy zapisu głosowego. Figurant nigdy nie zorientuje się, że jest obserwowany, a dostarczone przez nas dowody pozostają do wyłącznej dyspozycji Zleceniodawcy. Wszelkie okoliczności sprawy zna jedynie prywatny detektyw i Klient, z wyłączeniem sytuacji postępowania karnego, które zwalnia nas z obowiązku dochowania tajemnicy. W celu ochrony danych osobowych niewykorzystane materiały będą zniszczone po zakończeniu sprawy.

Wierzymy, że odkrycie prawdy jest najważniejsze, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że weryfikacja przedmiotu zlecenia często jest niemiłym doświadczeniem dla Klienta. Wszak nikt z nas nie chce dowiedzieć się, że został zdradzony przez małżonka, oszukany przez kontrahenta czy zatrudnił nieodpowiednich pracowników. Niestety, prywatny detektyw najczęściej potwierdza domysły zleceniodawcy, a dostarczone dowody bywają druzgocące i nie każdy jest na nie przygotowany. Dlatego najpierw przeprowadzamy konsultacje, w których wyłuszczamy charakter naszych działań, przygotowujemy Klienta na dalszy rozwój wypadków, a także przedstawiamy proste metody, jakimi może posłużyć się Klient w celu samodzielnej weryfikacji swoich podejrzeń. Z naszego doświadczenia wiemy jednak, że prywatny detektyw to lepsze rozwiązanie niż „śledztwo” na własną rękę – zarówno pod względem efektywności, jak i sfery emocjonalnej. Napięcie, stres, bezsenność, przymus ciągłej kontroli, rosnąca niepewność – prywatny detektyw pozwoli Państwu uniknąć bolesnych emocji towarzyszących samodzielnemu działaniu. W sprawach dotyczących życia prywatnego osoby zainteresowane często nie wytrzymują obciążenia psychicznego, przez co nie są w stanie prowadzić dyskretnej obserwacji i wyciągają zbyt pochopne wnioski. Profesjonalny detektyw wykona zadanie z zawodowym dystansem i trzeźwo oceni sytuację.

Jakie usługi wykona dla Państwa prywatny detektyw?

1. Potwierdzenie lub wykluczenie zdrady współmałżonka

Weryfikujemy podejrzenia Klienta w kwestii uczciwości i lojalności partnera. W trakcie obserwacji prywatny detektyw wykona zdjęcia, nagrania filmowe i głosowe, na podstawie których można jednoznacznie stwierdzić, czy figurant dopuścił się zdrady. Na koniec sporządzimy raport rzetelnie opisujący wszystkie działania i zawierający załączniki w postaci wiarygodnych dowodów. Przygotowany przez nas materiał może zostać użyty w trakcie sprawy rozwodowej.

2. Pomoc w sprawach rozwodowych

Raport, który sporządzi prywatny detektyw, pomoże Państwu udowodnić w sądzie, że to współmałżonek jest winien rozpadu małżeństwa, np. z powodu zdrady czy nałogów. To pozwoli uzyskać korzystny wyrok w sprawie o podział majątku, ustanowieniu prawa do opieki nad dziećmi czy w sprawie o alimenty na rzecz pokrzywdzonego małżonka.

3. Ustalenie form zarobkowania i majątku

Często rodzic, wobec którego ustanowiono obowiązek alimentacyjny, uchyla się od płacenia należności pod pretekstem spadku dochodów, bankructwa czy niemożności znalezienia pracy. Nasz prywatny detektyw zweryfikuje prawdziwość tych doniesień i dostarczy materiał dowodowy, umożliwiający ustalenie rzeczywistej wielkości majątku oraz możliwości zarobkowych osoby, wobec której zasądzono alimenty. Prywatny detektyw to korzystne wyjście również dla wierzycieli nie będących w stanie wyegzekwować spłaty długu nawet za pośrednictwem komornika sądowego. Dłużnicy potrafią bardzo skutecznie ukrywać swój majątek, w związku z czym tylko prywatny detektyw może dostarczyć rzetelnych informacji na podstawie m.in. kont bankowych, zadłużenia, kontrahentów, praw do nieruchomości oraz posiadanych ruchomości.

4. Obserwowanie osób

Osoby niemające przygotowania detektywistycznego mogą zostać łatwo zdemaskowane, zwłaszcza jeśli obiektem obserwacji jest ktoś bliski, więc prywatny detektyw zyskuje przewagę już na starcie jako osoba nieznana figurantowi. Ponadto nasi pracownicy korzystają z profesjonalnych narzędzi – dyskretnych mikrokamer, podsłuchów o dużym zasięgu, aparatów fotograficznych, dronów oraz niewyróżniających się środków lokomocji. Dysponujemy nie tylko odpowiednim zapleczem technicznym, ale i umiejętnościami koniecznymi do przeprowadzenia dyskretnej obserwacji. Prywatny detektyw pomoże Państwu w zdobyciu informacji na temat:

 • danych osobowych, miejsca pracy i zamieszkania (np. kochanki męża)
 • zachowania osób na różnych płaszczyznach (dom, praca, wyjścia)
 • relacji emocjonalnych lub zawodowych figuranta z innymi osobami
 • uzależnień figuranta (hazard, alkoholizm, narkotyki)
 • przynależności figuranta do sekt, grup, stowarzyszeń
 • kontaktów biznesowych figuranta

Prywatny detektyw to najlepsze rozwiązanie dla właścicieli firm, którzy chcą „prześwietlić” pracownika pod kątem działalności na rzecz konkurencji czy niedochowania tajemnicy handlowej. Obserwacja osób to usługa skierowana również do rodziców – nasz prywatny detektyw może sprawdzić, czy dziecko jest ofiarą sekty, przystąpiło do niebezpiecznej grupy lub uzależniło się od narkotyków.

5. Sprawdzanie pracowników przed i po zatrudnieniu

Jak powszechnie wiadomo, „papier wszystko przyjmie”, dlatego koloryzowanie CV to nagminny występek potencjalnych pracowników. Jeśli chcą Państwo zweryfikować kompetencje kandydata na ważne stanowisko, doskonałym wyjściem będzie prywatny detektyw. Nasze biuro przygotuje drobiazgowy raport potwierdzający przedstawiony Państwu życiorys zawodowy lub demaskujący jego fałszerstwo. W ramach usługi prywatny detektyw:

 • sprawdzi miejsce zamieszkania kandydata i dane osobowe,
 • sprawdzi stan majątkowy: posiadane ruchomości i nieruchomości,
 • sprawdzi, czy kandydat został ujęty w rejestrze dłużników,
 • zweryfikuje przebieg zatrudnienia,
 • przeprowadzi dyskretny wywiad środowiskowy,
 • przygotuje analizę charakteru kandydata,
 • sporządzi materiał dowodowy.

Nasz prywatny detektyw może sprawdzić również pracowników już zatrudnionych, których podejrzewają Państwo o działanie na szkodę firmy, naruszanie tajemnicy przedsiębiorstwa lub niedopełnienie wymogów bezpieczeństwa. Dzięki nam zyskają Państwo pewność co do lojalności swojej kadry i działania zgodnego z polityką firmy.

6. Sprawdzanie opiekunki do dzieci

Prywatny detektyw to rozwiązanie dla Klientów borykających się z nieuczciwymi nianiami, które mogą stanowić zagrożenie dla dzieci. Powierzanie całodniowej opieki nad potomkiem przypadkowej osobie to ogromne ryzyko, dlatego wcześniejsza weryfikacja niani powinna być priorytetem dla wszystkich rodziców korzystających z takich usług. Prywatny detektyw dysponuje umiejętnościami, kontaktami i środkami technicznymi pozwalającymi zgromadzić wiedzę na temat zachowania, predyspozycji oraz faktycznych kompetencji opiekunki. Nasz prywatny detektyw zweryfikuje dla Państwa:

 • stosunek niani do dzieci,
 • karalność opiekunki,
 • ewentualny kontakt niani ze środowiskiem przestępczym,
 • czy figurantka ma skłonność do nałogów (papierosy, alkohol, narkotyki),
 • prawdziwość danych na temat wykształcenia i doświadczenia niani,
 • realne kompetencje opiekunki na podstawie rozmów z poprzednimi pracodawcami.

7. Wywiad gospodarczy

Nasz prywatny detektyw specjalizujący się w usługach biznesowych przeprowadzi również działania mające na celu zweryfikowanie uczciwości kontrahentów i potencjalnego ryzyka wynikającego ze współpracy. Jeśli mają Państwo wątpliwości co do wiarygodności swojego partnera w interesach, prywatny detektyw sprawdzi m.in.:

 • wypłacalność kontrahenta na podstawie weryfikacji stanu majątkowego i prawnego jego firmy
 • kondycję firmy ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych postępowań upadłościowych, egzekucyjnych lub sądowych,
 • ewentualne powiązania kontrahenta ze światem przestępczym,
 • prawdziwość danych osobowych kontrahenta i zarządu firmy,
 • przeszłość firmy pod kątem fuzji, zmian formy prawnej, obrotu akcjami, poprzednich członków kadry zarządzającej,
 • powiązania pomiędzy zarządem a właścicielem firmy,
 • reputację kontrahenta w branży i wśród klientów.

Prywatny detektyw sporządzi dla Państwa sprawozdanie, które ułatwi oszacowanie ryzyka współpracy z kontrahentem oraz pozwoli uniknąć decyzji niekorzystnych dla Państwa firmy. Korzystając z informacji pozyskanych w drodze wywiadu gospodarczego, zyskają Państwo przewagę na rynku i bezpieczeństwo zawieranych transakcji.

8. Wykrywanie nieuczciwej konkurencji

To kolejna propozycja naszego biura dla Klientów biznesowych. Nasz prywatny detektyw zdobędzie informacje na temat osób działających na szkodę Państwa firmy. Dotyczy to zwłaszcza kradzieży patentów, projektów, materiałów i towarów, a także nielegalnego posługiwania się cudzymi znakami handlowymi.

Prywatny detektyw sprawdzi się również wtedy, gdy Państwa firma ucierpiała wskutek kampanii reklamowych i rozpowszechniania nieprawdziwych informacji przez konkurencję. Ponadto polecamy usługi prywatnego detektywa, jeżeli podejrzewają Państwo pracowników o naruszanie klauzuli poufności i działanie na szkodę przedsiębiorstwa.

Prywatny detektyw – pozostałe usługi:

 • współpraca z kancelariami prawnymi i firmami ubezpieczeniowymi,
 • wykrywanie podsłuchów w mieszkaniach, firmach, pojazdach,
 • monitoring nieruchomości,
 • wykrywanie szpiegowskiego oprogramowania w telefonach, komputerach,
 • poszukiwanie osób i mienia,
 • zbieranie materiału dowodowego na potrzeby postępowania sądowego w sprawach karnych.

Skrupulatny wywiad z Klientem, wieloletnie doświadczenie i kwalifikacje przetestowane podczas setek zleceń sprawiają, że możemy zagwarantować Państwu usługi na najwyższym poziomie. Każdego dnia zbieramy niepodważalne dowody dla naszych Klientów, pomagamy wygrywać sprawy sądowe i rozwiązywać trudne sytuacje rodzinne oraz zawodowe.

Nasz prywatny detektyw zdobędzie wiarygodne materiały, ale tylko od Klienta zależy, w jaki sposób posłuży się dostarczonymi dowodami – mogą one służyć wyłącznie do prywatnego rozpatrzenia.